Th

คำประกาศเฮก

The Hague Declaration

ลงมติยอมรับและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
โดยคณะผู้ก่อตั้งองค์การมาตรฐานดิจิทัล
(The Digital Standards Organization)
ในกรุงเฮก เมื่อ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ในขณะที่เกือบ 60 ปีที่แล้ว ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ได้ลงหลักปักฐานสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ในกฎหมายระหว่างประเทศ:

 1. เสรีภาพจากการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติโดยรัฐบาลหรือกฎหมาย (ข้อ 2 และข้อ 7)
 2. เสรีภาพในการเคลื่อนย้ายภายในเขตของแต่ละรัฐ (ข้อ 13.1)
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมในรัฐบาล (ข้อ 21.1)
 4. สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม (ข้อ 21.2)

ในขณะที่ปัจจุบันนี้ สิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลประชาธิปไตยทุกแห่ง และได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญในรัฐส่วนใหญ่;

เมื่อพิจารณาว่าทุกประเทศกำลังเดินหน้า ในอัตราเร่งที่แตกต่าง จากจุดเริ่มต้นที่ไม่เท่ากัน ไปสู่สังคมที่ การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และได้ผลในรัฐบาลและสังคม และการเข้าถึงบริการสาธารณะ โอกาสและการศึกษา กำลังขึ้นอยู่กับการเข้าถึงการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเรื่อย ๆ;

เมื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะว่า:

 • ข้อมูลข่าวสาร บริการ และทรัพยากรของรัฐบาลนั้น ถูกจัดหาให้ใช้ในรูปแบบเสมือนที่จับต้องไม่ได้ในทางกายภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ
 • เสรีภาพในการพูดและรวมกลุ่มกัน ถูกใช้ออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ แทนที่จะใช้ทางกายภาพ
 • อินเทอร์เน็ตและเว็บมอบสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในการสร้างความเสมอภาคทางโอกาสและการศึกษาสำหรับทุกคนทั่วโลก

เมื่อพิจารณาว่าประโยชน์ทั้งหลายของอินเทอร์เน็ตนั้นจะถูกรับประกัน และสิทธิมนุษยชนที่ได้มาอย่างยากลำบากจะถูกปกปักษ์รักษาเมื่อเราเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมดิจิทัล ก็ต่อเมื่อ เราทำให้แน่ใจได้ว่า อินเทอร์เน็ตจะมีราคาที่สามารถจัดหาได้ และเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม และความเปิดของอินเทอร์เน็ตนั้นจะถูกรักษาเอาไว้ด้วย;

เมื่อพิจารณาถึงหน้าที่พิเศษหนึ่งเดียวที่มาตรฐานดิจิทัลแบบเปิดและเสรีสามารถทำให้แน่ใจถึงผลลัพธ์นี้ โดยการสนับสนุนการเติบโตของการแข่งขันและนวัตกรรม ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มทางเลือก;

เมื่อพิจารณาว่ารัฐบาล โดยการแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างและการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในฐานะที่สามารถทำให้แน่ใจได้ว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์ทั้งหลายที่มาตรฐานดิจิทัลแบบเปิดและเสรีนั้นสามารถมอบให้;

เมื่อพิจารณาว่าประโยชน์เหล่านี้ มีความสำคัญอย่างมากต่อผู้คนในโลกนี้ที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และภูมิศาสตร์;

เมื่อพิจารณาว่ามีความเห็นพ้องต้องกันมาขึ้นเรื่อย ๆ ในเรื่องคุณลักษณะของมาตรฐานดิจิทัลแบบเปิดและเสรี;

เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลทั้งหลายทุกแห่งทำสิ่งเหล่านี้:

 1. จัดหาเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้มาตรฐานแบบเปิดและเสรีเท่านั้น;
 2. ให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฐานอยู่บนมาตรฐานแบบเปิดและเสรีเท่านั้น;
 3. ใช้เฉพาะมาตรฐานดิจิทัลแบบเปิดและเสรีเท่านั้นในกิจการของรัฐบาลเอง

ลงชื่อ

First name:
Last name:
Country:
Email:
You will receive a verification email to this address.
Comments:

โดยการลงชื่อคำประกาศเฮกดังกล่าวนี้ คุณอนุญาตให้องค์การมาตรฐานดิจิทัลประกาศชื่อ ประเทศ และความเห็นของคุณ ในเว็บไซต์นี้และที่อื่น นอกจากนี้คุณยังได้เป็น ผู้สนับสนุนองค์การมาตรฐานดิจิทัล และเราอาจส่งข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับองค์การไปหาคุณ (ไม่บ่อยนัก) โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็ม

ถ้าคุณคือธุรกิจหรือองค์กร คุณสามารถประกาศตราองค์กรและแถลงการณ์สนับสนุนลงในเว็บไซต์นี้ กรุณาส่งอีเมลหา gro.natsigid|tcatnoc#gro.natsigid|tcatnoc

ผู้ลงชื่อล่าสุด

Total number of signatures: 3158

Most recent signatures:

 • Tahmid Khan, Bangladesh, 01 Jun 2017 03:44
 • Per Sörner, Sweden, 12 Jan 2017 21:08
 • Stefan-Bogdan Popa, Romania, 28 Aug 2016 19:40
 • David López Villegas, Spain, 16 Sep 2015 10:38
 • Jan Van De Ven, Ireland, 08 Mar 2015 13:34
  Comments: Transparency in Government through Open Source
 • Andreas Boehlk, Germany, 03 Jan 2015 17:26
  Comments: Why are only so very few people signing it. It is really a shame.
 • Rio Kierkels, Netherlands, 17 Aug 2014 17:43
 • Jānis-Marks Gailis, Latvia, 03 May 2014 19:42
 • Duygu GUVENC, Turkey, 28 Apr 2014 11:23
 • Sven Schnitzke, Germany, 27 Apr 2014 11:09

Total number of signatures: 3158

Most recent signatures:

 • Tahmid Khan, Bangladesh, 01 Jun 2017 03:44

Choose language

Български (bg) — Deutsch (de) — English (en) — Español (es) — Eesti (et) — Français (fr) — Galego (ga) — Ελληνικά (gr) — Italiano (it) — 日本語 (ja) — Македонски (mk) — Polski (pl) — Português (pt) — Português do Brasil (pt-br) — Română (ro) — Slovenčina (sk) — ภาษาไทย (th) —

Translate

Choose your language, and then click 'create page'. Translate the page and save. Wikidot registration required.
اللغة العربية (ar) — Беларуская (be) — Català (ca) — Dansk (dk) — Euskara (eu) — فارسی (fa) — Suomi (fi) — 简体中文版 (hans) — 繁體中文版 (hant) — עברית (he) — हिन्दी (hi) — Magyar (hu) — Hrvatski (hr) — Bahasa Indonesia (id) — ქართული (ka) — 한국말 (ko) — Lietuvių (lt) — Latviešu (lv) — Bahasa Malaysia (my) — Norsk Bokmål (nb) — Nederlands (nl) — Norsk Nynorsk (nn) — Русский (ru) — Svenska (se) — Slovenščina (sl) — Shqip (sq) — Srpski (sr) — Türkçe (tr) — Український (uk) Việt (vi)

» Manage

AJ Venter, South Africa: "This could be the difference between freedom and slavery in the 21st century. Every generation has their battles to fight. Digital freedom is one of the most important fights our generation HAS to win. Without free and open standards, digital freedom is just a word."

François Schreuer, Belgium: La démocratie sera aussi numérique ou ne sera pas.

Damijan Bec, United Kingdom: Free and open standards are like freedom of speech. It is one of the human rights.

Fred Stephens, United States: Commercial interests should not be allowed to impede free access to services and information.

Cristian Mastan, Romania: Only by acting today we can guarantee digital human rights for all in the future

Akshay Sulakhe, India: use free digital standards….Closed sources are responsible for the digital divide…

Rick Montgomery, United States: Open Standards, level playing field, equal access no monopolies on data

Andrew Adams, United Kingdom: I have long argued that open standards is the only way to preserve open society. This is an excellent development towards that goal.

Joost de Meij, Netherlands Antilles: Vrije standaarden!

Nahum Castro González, Mexico: Los estándares libres y abiertos promueven sociedades democraticas y participativas.

Landy DeField, United States: Without this basic freedom, creativity, ingenuity and essentially the natural process of worldwide intellectual growth will be bound, gagged and held hostage.

Arun Batchu, United States: Essential for fostering competition and for collaboration at the same time.